Home‎ > ‎

Regional Beacons

Call       Frequency  Grid        Information

K0GUV        50.008   EN26mw   8w, halo @ 35'
VE4ARM       50.018   EN09     50W, 3ele NE
VE4VHF       50.037   EN19iv   60w, vertical dipole
K9APW        50.0605  EN53da   10w, horizontal omni @ 1,250' ASL
W9JN/B       50.063   EN54dm   20w. halo @ 30'
N8PUM/B      50.0675  EN66al   25w, PAR loop
K0KUK/B      50.0695  EN35dw   25w, 11 ele yagi pointed north
K0HTF/B      50.070   EN23vb   3w
N0KP/B       50.073   EN35gc   10w, horizontal omni @ 45'
N0LL/B       50.077   EM09os   80w, stacked halos

KA0EWQ      144.277   EN15
K5PJR/B     144.277   EM37ka   40w, stacked halos at 30'AGL
N8PUM/B     144.278   EN66dl   10w, stacked PAR loops
VE4ARM      144.281   EN09au   20w, 3ele @ Twin Cities
WB0DBQ/B    144.283   EN46bw   1w
K0HTF/B     144.290   EN23vb   1w
WQ0P/B      144.290   EM19wf   15w, big wheel @33'
NT0V/B      144.292   EN07lx   10w to comm vertical @ 250'
K8MM/B      144.295   EN83fa   10w, horizontal omni
N0LL/B      144.295   EM09os   12w, stacked halos
WD9BGA/B    144.297   EN53ba   10w, stacked loops @ 1900'ASL
 
K0HTF/B     222.053   EN23vb   3w
W0ZQ/B      222.060   EN34it   40w, big wheel @ 60'

VE4ARM      432.300   EN09au   20w, 3ele @ Twin Cities
N9EM/B      432.306   EN53hb   8w, halo @ 120'HAAT, 850'ASL
NT0V/B      432.311   EN07lx   10w, 3ele NE yagi @ 50'
N4PZ/B      432.320   EN52gb   70w, 2 x big wheels @ 70', 6am to 6:30pm CST 
N0EDV/B     432.324   EN45fa   4W, loop @ 30' AGL
K0HTF       432.350   EN23vb   3w
WQ0P/B      432.350   EM19wf   15w, big wheel @ 33'       
 
WA9TT/B     903.049   EN64ck   8W, yagi pointed SW @ 70'

KD9CBO/B   1295.994   EN54xj   15W, 14 element looper pointed SW @ 30'
K5PJR      1296.127   EM35lc   15w, Long Slot @ 1170'AGL
K2YAZ/B    1296.311   EN74av   1w, 5 ele yagi pointed Chicago
N4PZ/B     1296.320   EN52gb   20w, 34" dish @ 70' pointed east
 
W9ZIH/B   10367.911   EN51mu   15dB horn pointed NNW
KD9CBO/B  10368.098   EN54xj   1.5W, dish pointed SW @ 30'
KA9VDU/B  10368.166   EN53hb   700mW to 15 dB horn @130' pointing south
VE4MA/B   10368.282   EN19id   8w, 16x2 omni slot
K9KL/B    10368.899   EN64ck   2W, two horns pointed NE & SW @ 70'
K9KL/B    10368.922   EN64ck   2w, horn pointed S @ 70'

VE4MA/B   24GHz       EN19id   0.5w, 90 degree sector pointed at Winnipeg
 
Send beacon updates to W0ZQ(at)AOL.COM